Georg Teras: "Eesti keel teise keelena. Intensiivkursus gümnaasiumiõpinguid alustavatele õpilastele, kelle eesti keele oskus ei vasta B1 tasemele"
(Georg Teras ESF e-k)

See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes" toetusel.
ESF%20logo%20verikaalne.jpg