Ave Soekov: "Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused. I osa": Kõik osalejad

Filtrid
Progressiivne element

Anorgaaniliste ainete klassid ja klassidevahelised seosed

Foorum Foorum Ülesanne: Anorgaanilised ühendid igapäevaelus

Test Test Kontrolltööks ettevalmistav test (pooleli)

Õppija tagasiside kursusele

Tagasiside Tagasiside Õppija tagasiside kursusele