Kersti Kondor: "Eesti keel. Praktiline eesti keel. I kursus": Kõik osalejad

Filtrid
Progressiivne element

I. Erinevad stiilid (3. - 7. sept.)

Ülesanne Ülesanne Küsimused

Suhtlus eri tüüpi olukordades (10. - 14.sept.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus 1

Ülesanne Ülesanne Harjutus 2

II. Tarbetekstid. Enesetutvustus (10. - 14.sept.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Elulugu (17. - 21.sept.)

Ülesanne Ülesanne Elulugu

CV (curriculum vitae) (17. - 21. sept.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Seletuskiri, taotlus, avaldus, kaebus (24. - 28. sept.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Lisandi mõiste, kirjavahemärgid (1. okt. - 5. okt.)

Ülesanne Ülesanne Küsimused

Otsekõne ja kaudkõne (1. - 5. okt.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Üte ja kiil, nende kirjavahemärgid (8. - 12. okt.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Arvamus (15. - 19. okt.)

Foorum Foorum Töö otsimine

Ülesanne Ülesanne Küsimused

Arutlev lõik (29.okt. - 2. nov.)

Ülesanne Ülesanne Küsimused

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Väitlus (5. nov. - 9. nov.)

Ülesanne Ülesanne Küsimused

Esisuurtäht ja jutumärgid (19. nov. - 23. nov.)

Test Test Harjutus

Kontrolltöö (3. dets. - 7. dets.)

Test Test Harjutus 1

Test Test Harjutus 2

Arvsõnade õigekiri (17. dets. - 21. dets.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus

Internet.Küberkiusamine, e-kiri (14. jaan. - 18. jaan.)

Foorum Foorum Küberkiusamine

Infootsing; nimestike, graafikute, tabelite mõistmine (14. jaan. - 18. jaan.)

Ülesanne Ülesanne Harjutus 2

Tagasiside

Test Test Tagasiside