Lea Seero: "Kirjandus. Ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid. I kursus": Kõik osalejad

Filtrid
Progressiivne element

Teema 2

Test Test Test kõnekujundite peale

Ülesanne Ülesanne Luuletuse analüüs

Ülesanne Ülesanne Ood

Teema 3

Ülesanne Ülesanne Luuleanalüüs

Teema 4

Test Test Test lüroeepika peale

Ülesanne Ülesanne Ballaad

Ülesanne Ülesanne Ballaadi analüüs

Ülesanne Ülesanne Valm ja poeem

Teema 9

Test Test Test dramaatika peale

Ülesanne Ülesanne Dramaatika

Teema 12

Foorum Foorum Shakespeare "Hamlet"

Ülesanne Ülesanne "Hamleti" analüüs

Ülesanne Ülesanne Hamleti monoloog

Teema 13

Test Test Test eepika peale

Ülesanne Ülesanne Eepika

Teema 14

Test Test Test proosažanrite peale

Ülesanne Ülesanne Proosateos

Teema 17

Test Test Test novelli peale

Ülesanne Ülesanne Novell

Teema 18

Test Test Test miniatuuri peale

Test Test Tagasiside

Ülesanne Ülesanne Miniatuur