Kursuse/teemade ülevaade

 • See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"  toetusel.

  Nimetus: Inglise keel 1. kursus "Eesti ja maailm".

  Sihtrühm: Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 10. klassi õpilased.

  Õpetaja: Inga Miljand (inga.miljand@gmail.com)

  Maht: 18 õppenädalat, 36 õppetundi. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas paaristundidena.

  Moodle keskkond võimaldab õpilastel kasutada keeleõppes lisamaterjale ning olla õpitavaga kursis ka siis, kui töö- või perekohustuste tõttu tunde külastada ei jõua.

 • Teema 1

  • I TEEMA: EESTIMAA - MU KODUMAA

   Iga teema all on kahest paaristunnist (kokku 4 akadeemilist tundi) koosnev õppematerjalide ja ülesannete kirjeldus. Kõik tunnid toimuvad auditoorselt, aga kui mõnedel õpilastel pole võimalik külastada  kõiki klassitunde, siis on neil selle e-õppe kursuse raames võimalik kursis olla kursusel toimuvaga ja vajadusel harjutusi ja ülesandeid ka iseseisvalt teha.

  • 1.-2. ÕPPETUND (3-7 september)
   1.  Vaata läbi need slaidid Eestimaa kohta ja tõlgi tundmatud sõnad vihikusse (tõlkimisel kasutage veebisõnaraamatuid).
   1. Tee harjutus 28 lk. 32 õpikust People & Places vihikusse (vajadusel kasuta veebisõnastiku abi).
   2. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.

    

  • 3.-4. ÕPPETUND (10-14 september)

   1. Tee harjutus 13 lk. 11 õpikust People & Places vihikusse.
   2. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
 • Teema 2

  • II TEEMA: EESTI GEOGRAAFILINE ASEND JA KLIIMA

  • 5.-6. ÕPPETUND (17-21 september)

   1.  Kliima ja ilmaga seotud sõnavara  ja väljendite õppimine (Everyday Topics lk. 103). Tõlgi tundmatud sõnad ja väljendid vihikusse. Jaga sõnad aastaegade järgi rühmadess (kevad, suvi, sügis, talv); mõnda sõna saad kasutada mitmes tulbas.
   2. Vestlus klassiruumis:

   • What is your favourite season? Why?
   • Does weather influence somehow your mood or way of life?
   • What's the weather like today?
   1. Piltide suuline kirjeldamine raamatust Everyday Topics lk.103. Milline neist piltidest on kõige sarnasem Sinu arvamusega ideaalsest puhkusest?
  • 7.-8. ÕPPETUND (24-28 september)

   1.  Oleviku ajavormide kordamine õpikust Praktiline inglise keele grammatika lk. 55-66.
   2.  Tee enesekontrolliteste:
 • Teema 3

 • Teema 4

  • IV TEEMA: MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

  • 13.-14. ÕPPETUND (15-19 oktoober)

   1. Loe läbi tekst "From the Notes of an Exchange Student" lk. 29-31 õpikust People & Places.
   2. Tee harjutus 24. lk. 31 õpikust People & Places vihikusse.
   3. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
   1. Vestlus klassiruumis:
   • Would you like to be an exchange student and if yes, in which country?
   • What are the main reasons for wanting or not wanting to be an exchange student?
   1. Tee harjutus 27 lk. 31 õpikust People & Places vihikusse.
   2. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
  • 15.-16. ÕPPETUND (22-26 oktoober)

   1. Kirjuta essee teemal A Friend in Need is a Friend Indeed. Alloleval lehel klikates avanevad abistavad küsimused.
   2. Sisesta essee allolevale lehele online tekstina.
 • Teema 5

  • V TEEMA: EESTI KEEL JA EESTI MEEL

  • 17.-18. ÕPPETUND (5-9 november)

   1. Lugege artiklit eesti keele kohta ja tehke vihikusse sellest 100-120 sõnaline kokkuvõte klassiruumis.
   2. Paaristöö - kokkuvõtete ettekandmine paarilisele.
   3. Tee harjutus 8 lk. 37-38 õpikust People and Places vihikusse.
   4. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
  • 19.-20. ÕPPETUND (12-16 november)

   1. Loe läbi Danieli CV lk. 39 õpikust People and Places. Kujuta ette, et Sina oled Daniel ja räägi tema elust mina vormis.
   2. Eelneva harjutuse suuline kontroll paari õpilase ettekande abil.
   3. Harjutus 11 lk. 39 õpikust õpikust People and Places. Vali nende nelja inimese hulgast üks, kellest soovid kirjutada ja sisesta tekst järgnevale ülesande lehele.
   1. Vaata videot CV koostamise kohta ja koosta enda inglisekeelne CV.
   2. Sisesta CV allolevale lehele (CV-koostamine) online tekstina.
  •  Nõuanded CV koostamiseks:


 • Teema 6

  • VI TEEMA: KULTUURITRADITSIOONID

  • 21.-22. ÕPPETUND (19-23 november)

   1. Vestlus klassiruumis:
   • What kind of holidays do you and your family celebrate?
   • How do you celebrate holidays?
   • Which holidays are the most important for you (e.g. The Independence Day, Midsummer's Day, Mother's Day, Easter, Shrove Tuesday etc)?
   1. Loe läbi tekst "How We Kept Mother's Day" lk. 88-90 õpikust People and Places. Tõlgi tundmatud sõnad ja väljendid vihikusse.
   2. Tee harjutus 5 lk. 91 õpikust People and Places vihikusse.
   3. Eelneva harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
   4. Teeme harjutuse 19 lk. 56 õpikust People and Places suuliselt.
  • 23.-24. ÕPPETUND (26-30 november)

   1. Korda eessõnu raamatust „Inglise keele grammatika keskkoolile“
    (autorid H. Liiv ja A. Pikver) lk. 124-128.
 • Teema 7

  • VII TEEMA: KODUKOHA LUGU

  • 25.-26. ÕPPETUND (3-7 detsember)

   1.  Dokumentaalfilmi "Home" (1.33 h) vaatamine
   1. Ülesanded filmi vaatamise ajal:
   • 3 fakti, mida enne ei teadnud,
   • 3 paika, mida näidati filmis,
   • 3 emotsiooni, mis film minus tekitas.
  • 27.-28. ÕPPETUND (10-14 detsember)

   1.  Rühmaarutelu filmi ja esitatud ülesannete põhjal. Tehke kokkuvõte foorumisse.
   1. Tõlkimisülesande suuline kontroll klassiruumis.
 • Teema 8

  • VIII TEEMA: EESTI JA EUROOPA LIIT

  • 29.-30. ÕPPETUND (17-21 detsember)

   1. Lugege artiklit Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide kohta.
   2. Koosta kõne Euroopa Liidu kohta (180-200 sõna), kirjeldades vähemalt ühte Euroopa Liidu liikmesriiki detailsemalt. Sisesta oma kõne alljärgnevale ikoonile.
  • 31.-32. ÕPPETUND (7-11 jaanuar)

   1. Postita foorumisse küsimusi Euroopa Liidu kohta ja vasta teiste esitatud küsimustele.
   1. Grammatika: artiklid geograafiliste nimedega. Palun loe tähelepanelikult läbi reeglid artikli kasutamise kohta geograafiliste nimede ees ja püüa need meelde jätta.
   1. Tee enesekontrolliteste artikli kasutamise kohta geograafiliste nimede ees:

   Articles with geographical names. Test 1

   Articles with geographical names. Test 2

   1. Test aktikli kasutamise kohta geograafiliste nimede ees. Test toimub auditoorselt klassiruumis.
 • Teema 9

  • IX TEEMA: INGLISE KEEL - RAHVUSVAHELINE KEEL

  • 33.-34. ÕPPETUND (14-18 jaanuar)

   1. Loe läbi tekst "Tips for learning English" lk. 6-7 õpikust People & Places. Tõlgi tundmatud sõnad ja väljendid vihikusse.
   2. Arutlus klassiruumis:
   • Which bit of advice do you think is the most useful?
   • Do you disagree with any of the advice?
   • How do you feel about group work?
   1. Küsimustele vastamine harjutuses 6 lk. 8 õpikus People & Places. Harjutuse suuline kontroll klassiruumis.
  • 35.-36. ÕPPETUND (21-26 jaanuar)

   1. Kirjuta essee teemal English in My Life. Alloleval lehel klikates avanevad abistavad küsimused.
   2. Sisesta essee allolevale lehele online tekstina.

 • Teema 10

 • Teema 11

 • Teema 12

 • Teema 13

 • Teema 14

 • Teema 15

 • Teema 16

 • Teema 17

 • Teema 18

 • Teema 19

 • Teema 20

 • Teema 21

 • Teema 22

 • Teema 23

 • Teema 24

 • Teema 25

 • Teema 26

 • Teema 27

 • Teema 28

 • Teema 29

 • Teema 30

 • Teema 31

 • Teema 32

 • Teema 33

 • Teema 34

 • Teema 35