Kursuse/teemade ülevaade

 • See kursus on loodud  ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 „E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes“ toetusel

 • Kordamine. Lõigu keskpunkt.

  Lõigu keskpunkt. Koordinaatteljestik ehk koordinaattasand. Punkti koordinaadid. Koordinaatide nullpunkt. Abstsisstelg ehk x-telg, ordinaattelg ehk y-telg.

  Õpikust töötada läbi lk. 235 - 239, 242 - 243. Näiteid lahendada ka ise. Vihikusse teha konspekt. Kui jääb midagi arusaamatuks, pöörduge õpetaja poole.

  Õpikust lahendada ülesanded 866, 867.

  Lõigu keskpunkt.  Lahendada ülesanded 876, 877, 878, 879

  • Sõnastikku saate kasutada juhul, kui olete unustanud mõne valemi või mõiste. Edu ülesannete lahendamisel.

 • Lõigu pikkus. Vektor. Vektorite liitmine ja lahutamine

  Lõigu pikkus. Õpikust lk. 243 - 244.. Ülesanded 882, 883, 884.

   Vektori mõiste. Vektorite liigid. Õpik lk.245 - 247.

  Vektorite liitmine ja lahutamine. Mõisted saate sõnastikust või koostate ise oma sõnastiku. Ülesannete 895 - 898  lahennused esitada õpetajale paberil.

  Vektorite liitmine ja lahutamine on õpikus lk.248 - 251, 253 - 254.

  Lahendada ülesanded 903, 904, 916

  Nädala lõpus lahendage töö "Vektorid 4". Töö esitage Koduse töö ülesande sisse.

 • Vektori korrutamine arvuga.

  Õpikust lk.255 - 257.

  Kordamine. Ülesanded 922, 923, 934, 926, 927, 928.

  Arvestustöö klassis.

  Koordinaatidega antud vektorite võrdsus ja lineaartehted. Õpik lk.259 - 261.

  Ülesanded 936, 938, 940. - esitada õpetajale paberkandjal.

  Õpikust lk.262 - 265 töötada läbi näited .

  Lahenda ülesanded 942, 943, 946, 950, 960. Ülesanne 960 esita õpetajale. 

 • Vektorite skalaarkorrutis, ristseisu ja kollineaarsuse tunnused. Nurk kahe vektori vahel. Otspunktidega määratud vektori koordinaadid.

  Õpik lk.268 - 270, 272 - 274, 275 - 276, 278 -280.

  Ülesanded 964, 967, 977, 978, 980,

   

 • Harjutustunnid. Kordamistund. Arvestustöö.

  Arvestustööks korrake eespool lahendatud ülesandeid, õpikust enesekontrolli ülesandeid lk. 180 - 282..

   Arvestustöö toimub klassis. Kursuse hinne.

 • Joone võrrand

  Sirge võrrand. Tuleta meelde põhikoolis õpitud funktsiooni y = ax + b. Mis on selle funktsiooni graafikuks? Tutvu õpiku lk.283-289  sirge võrranditega ja selle erijuhtudega. Joonesta võrrandid

  x = - 3, y = 2, x = 0, y = 0.

  Kahe punktiga määratud sirge võrrand. lk. 284- 285 näited 1 ja 2. Ülesanded 1030 - 1035.

  Punkti ja sihivektoriga määratud sirge. lk.285 - 286 näited 3, 4 ja 5. Ülesanded 1036 ja 1037..

  Sirge tõus ja tõusunurk. lk. 286 - 288.Näited 6, 7 ja 8 Ülesanded 1038 ja 1039.

  Punkti ja tõusuga määratud sirge. lk. 288 näide 9, Ülesanded 1040 ja 1041.

  Tõusu ja algordinaadiga määratud sirge. lk.288 - 289 näited 10, 11, 12 ja 13. Ülesanded 1042 - 1046.

  Sirge üldvõrrand. lk.2292 - 293 näited 1 ja 2. Ülesanded 1054 - 1057.

  Järgmise nädala alguseks esitage vihikuga õpetajale neljal erineval viisil määratud sirgete võrrandite ülesannetest kaks vabalt valitud ülesannet.

 • Kahe sirge vastastikused asendid.

  lk. 294 - 295, näited1, 2 kuni 9. Ülesanded 1060 - 1070

  Ringjoone võrrand. lk.301 - 306, näited 1 kuni 9., Ülesanded 1074 - 1081.

  Joone võrrand. lk. 308 - 311. Ülesanne 1098

 • Kordamine. Järeltööd. Kursuse hinne.

 • Teema 9

 •  

   

 • Teema 11

 • Teema 12

 • Teema 13

 • Teema 14

 • Teema 15

 • Teema 16

 • Teema 17

 • Teema 18

 • Teema 19

 • Teema 20

 • Teema 21

 • Teema 22

 • Teema 23

 • Teema 24

 • Teema 25

 • Teema 26

 • Teema 27

 • Teema 28

 • Teema 29

 • Teema 30

 • Teema 31

 • Teema 32

 • Teema 33

 • Teema 34

 • Teema 35