Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine info

  See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"  toetusel.

  Tere!

  Oled jõudnud 10. klassi eesti keele e-kursusele "Keel ja ühiskond" (I kursus, 35 tundi).

  Kursus on jagatud kolmeks osaks. Iga osa lõpeb kontrolltööga, mis toimub klassis ilma abimaterjalita. Enne kontrolltööd tuleb sul täita e-kursusel olevad ülesanded. Täpsema info leiad õpijuhisest.

  Meeldivat koostööd!

  Õpetaja Rita Metsmaker / rita@tg.edu.ee

 • Teema 1

  Sissejuhatus: kursusega tutvumine, kursusele registreerumine (1 tund)

  Registreeri end kursusele ja tutvu kursuse õpijuhise ja tegevuskavaga (vt õpijuhise faili üldise info alt).

  Kontrolltöö nr 1 materjal (11 tundi)

  Õppematerjal: Martin Ehala “Eesti keele struktuur” / Einar Kraut „Eesti õigekeel” / Tiiu Erelt „Eesti keele ortograafia“ / eesti keele käsiraamat internetis (link üldise info all) / ÕS (link üldise info all)

  Enne kontrolltööd võta läbi järgnevad teemad ja täida ülesanded.

  • 1. Keele ülesanded (2 tundi)

   Võta õpikust "Eesti keele struktuur" (M. Ehala) läbi 1. ptk ja täida ülesanded 1-2.

  • 2. Keel kui märgisüsteem (2 tundi)

   Võta õpikust "Eesti keele struktuur" läbi 2. ptk ja täida ülesanded 3-4.

  • 3. Eesti keele häälikusüsteemi eripära ja tähestik (2 tundi)

   Võta õpikust "Eesti keele struktuur" läbi 3.-4. ptk ja eesti keele käsiraamatust ortograafia alt "Kiri ja tähestik" (link allpool ja ka ülesandes) ning täida ülesanded 5-6.

  • 4. Õigekirja kordamine: täheortograafia (2 tundi)

   Õppematerjal: „Eesti õigekeel“ (E. Kraut jt) või „Eesti ortograafia“ (T. Erelt) või eesti keele käsiraamat internetis (lingi leiad altpoolt)

   Korda täheortograafiat (mõnede üksikhäälikute õigekiri: g, b, d ja k, p, t, h, i ja j / häälikute pikkus / häälikuühend / rõhuliide -gi/-ki / võõrsõnade kirjutamine). Prindi endale välja ülesanne 7 ja täida see ära (kontrollimiseks kasuta ÕSi ja õppematerjali; enne kontrolltööd panen e-kursusele üles ka täidetud ülesande).

  • 5. Kordamine ja kontrolltööks harjutamine (2 tundi). Kontrolltöö (1 tund)

   Korda kontrolltöö nr 1 materjali (keele ülesanded, keelemärk, keel kui märgisüsteem, häälikusüsteem ja tähestik, täheortograafia). Prindi välja ül 8, täida see (kontrollime ühiselt auditoorses tunnis enne kontrolltööd).

   Kontrolltööle eelneb auditoorne kordamis- ja konsultatsioonitund koolis ruumis 413.

   Kontrolltöö toimub koolis ruumis 413 kokkulepitud ajal.

   Kui sa ei saa auditoorsetes tundides osaleda ega kokkulepitud ajal kontrolltööd teha, siis tuleb kontrolltöö järele teha järelevastamisklassis (vt linki üldise info alt). Pärast kontrolltööd lisan e-kursusele ül 8 vastused.

 • Teema 2

  Kontrolltöö nr 2 materjal (10 tundi)

  Õppematerjal: Martin Ehala “Eesti keele struktuur” / Einar Kraut „Eesti õigekeel” / Tiiu Erelt „Eesti keele ortograafia“ / eesti keele käsiraamat internetis (link üldise info all) / ÕS (link üldise info all)

  Enne kontrolltööd võta läbi järgnevad teemad ja täida ülesanded.

 • Teema 3

  Kontrolltöö nr 3 materjal (11 tundi)

  Õppematerjal: Martin Ehala “Eesti keele struktuur” / ÕS (link üldise info all)

  Enne kontrolltööd võta läbi järgnevad teemad ja täida ülesanded.

 • Teema 4

  Kokkuvõte kursusest. Tagasiside (2 tundi)

  Vaata üle ülesanded. Õpetaja kontrollib 3-5 ülesannet ja paneb nende põhjal e-kooli koondhinde ülesannete eest (see on 4. arvestuslik hinne). Nelja arvestusliku hinde (3 KT hinnet + koondhinne ül eest) keskmise põhjal kujuneb sinu kursusehinne. Kursuse läbimiseks peab nelja arvestusliku hinde keskmine olema vähemalt 2,5.

 • Teema 5

 • Teema 6

 • Teema 7

 • Teema 8

 • Teema 9

 • Teema 10

 • Teema 11

 • Teema 12

 • Teema 13

 • Teema 14

 • Teema 15

 • Teema 16

 • Teema 17

 • Teema 18

 • Teema 19

 • Teema 20

 • Teema 21

 • Teema 22

 • Teema 23

 • Teema 24

 • Teema 25

 • Teema 26

 • Teema 27

 • Teema 28

 • Teema 29

 • Teema 30

 • Teema 31

 • Teema 32

 • Teema 33

 • Teema 34

 • Teema 35