Ülesanne 1. §1 Loodusolude kujunemine. Eesti ajaloo allikad.

Lugege õpikuteksti  lk. 7-9. Vaadake kaarti lk.7. Vastake küsimustele kirjalikult.

1. Kuidas on jääaeg kujundanud Eesti maastikku? Tooge näiteid.

2. Mis on esiaeg ehk muinasaeg?

3. Nimetage ajalooallikad, millele toetudes uuritakse muinasaega.