Ülesanne 3. Mesoliitikum. Pulli. Kunda kultuur.

Lugege õpikuteksti lk.12-13 ja täitke ülesanded kirjalikult.

1. Vastake küsimustele:

1.1.  Millal algab ja millal lõpeb kiviaeg Eestis?

1.2.  Mis on arheoloogiline kultuur?

1.3. Kus asub kõige vanem praegu teadaolev inimeste elupaik Eestis? 

2. Iseloomustage Kunda kultuuri...

2.1. asulakohad

2.2. töö- ja tarberiistad

2.3. elatusalad