Ülesanne 14. Eestlaste allajäämise põhjused.

Nimetage vähemalt 3 eestlaste allajäämise põhjust. Kasutage õpikuteksti lk 49-50.