Ülesanne 20. Vastake küsimustele.

Vastake küsimustele õpikuteksti abil. Õpik lk 50-58. Küsimused:

1) Millist territooriumi nimetati keskajal Liivimaaks?

2) Millistest riikidest koosnes Liivimaa?

3) Kuidas korraldasid Liivimaa maaisandad oma territooriumi valitsemist? Täitke lüngad.

Liivi Ordut juhtis........ Orduriigi väiksemate haldusüksuste juhiks olid .......... ja ............... Ordu sõjajõu moodustasid ...................., kes olid nii vaimulikud kui ka sõjamehed. Piiskopkonda valitses piiskop koos toomhärrade nõukogu ehk  ................ Piiskopriikidest vanim ja kaalukaim oli ............