Ülesanne 22.

Lugege katkendit Balthasar Russowi Liivimaa kroonikast. Katkend on lisatud failiga PDF formadis. Vastake küsimustele loetu põhjal.

1) Mis oli vakus?

2) Mis oli vakusepidu?

3) Kuidas oli korraldatud kohtumõismine talunike üle mõisas?

4) Kas B. Russowi tekst kirjeldab keskaja algust või pigem lõppu? Mille põhjal te otsustasite?