Lisaülesanne.

Lugege teksti lk 69. Kuidas linn oma kodanike õigusi kaitses?