Ülesanne: Venni diagrammi koostamine

Koosta võrdlusdiagramm tänapäevase ja Bohri aatomimudeli võrdluseks kasutades keskkonda lehel http://creately.com/Draw-Venn-Diagrams-Online. Kasuta vajadusel eestikeelset juhendit http://vennidiagramm.weebly.com/.

Valmis töö link lisa siia vt allpool nupp "Lisa esitus". Probleemide tekkimisel kirjuta kindlasti foorumisse!