Ülesanne: Elemendi lühiiseloomustus

Koosta online-tekst: Kirjuta lühiülevaade vabalt valitud elemendist (aatomi ehitus, avastamine, omadused, ühendid, kasutamine, huvitavaid fakte)