Ülesanne: Ioonvõrrandid

Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes.

Uurige videklippide põhjal ioonidevahelisi reaktsioone esitatud ainepaaride korral. Kirjutage ainete valemid ja märkige üles tähelepanekud katsest. Kirjutage ioonidevahelise reaktsiooni võrrandid kolmel eri kujul (molekulaarsel, ioonilisel ja lühendatud kujul).Põhjendage reaktsiooni toimumist(eraldub gaas, sade, nõrk elektrolüüt) või mittetoimumist. Kirjuta tekkiva aine nimetus (vt lühendatud ioonvõrrandist!).

Kogu töö vormistage kenasti tabeli kujul (MSWord) ja laadige Moodlesse (vt nupp lehe allservas)!

Katsete videod:

  1. Naatriumhüdroksiid + koobalt (III)kloriid:  http://www.youtube.com/watch?v=ehPjfpY4jcs
  2. Kaaliumjodiid + tina(II)nitraat: http://www.youtube.com/watch?v=RE-dFN7U91M
  3. Hõbe(I)nitraat + naatriumhüdroksiid: http://www.youtube.com/watch?v=SuoN0hQPeMw
  4. Naatriumvesinikkarbonaat + vesinikkloriidhape: http://www.youtube.com/watch?v=kXZjYfq3LtI
  5. Vesinikkloriidhape + kaltsiumkarbonaat: http://www.youtube.com/watch?v=pRxcXMBjnGE