Ülesanne: Metalli iseloomustamine per.tabeli abil

Koosta per.tabeli ja Internetimaterjalide põhjal jutuke vabalt valitud metallilise elemendi kohta.

Kirjelda paiknemist per.tabelis, kuhu metallide rühma kuulub, iseloomusta aatomi ehitust (osakeste arv aatomis, elektronskeem, elektronvalem, ruutskeem), otsi infot leidumise kohta looduses - kas lihtainena või ühenditena (nimeta mõned). Kirjelda antud metalli ja selle ühendite kasutamist.

Lae siiasamasse üles onlain-tekstina.