I kontrolltöö kordamisküsimused

 1. Loetle ja iseloomusta lühidalt elu omadusi (näidete abil)
 2. nimeta elu organiseerituse tasemed alates lihtsamast
 3. milliseid keemilisi elemente leidub organismides kõige rohkem? kõige vähem?
 4. kuidas (millisel kujul) esinevad anorgaanilised ained organismides? Too näiteid!
 5. nimeta vee ülesanded organismides
 6. kuidas jaotatakse sahhariidid ehituse järgi? Too näiteid!
 7. nimeta sahhariidide ülesanded organismides
 8. kuidas jaotatakse lipiidid?
 9. nimeta lipiidide ülesanded organismides
 10. milliseid aineid nimetatakse valkudeks?
 11. millised on valkude ülesanded organismides?
 12. kirjelda valkude struktuure
 13. mis on renaturatsioon?
 14. mis on denaturatsioon? Mis selle põhjustab?
 15. millised on DNA ülesanded organismides?
 16. kirjelda DNA ehitust
 17. nimeta RNA liigid ja nende ülesanded
 18. millised on tervisliku toitumise põhimõtted?
 19. kirjelda oma päevast menüüd, mis neile põhimõtetele vastaks