Küsimused

Vasta kirjalikult järgmistele küsimustele:

1. Iseloomusta parimat kõnemeest.                                              

2. Milline on hea kõne väljendusviis?

3. Mida tuleb kõne pidamisel sõnavaras silmas pidada?