Harjutus 2

Millises stiilis räägivad "rullnokad"? Põhjenda oma arvamust.