Harjutus

Koosta kirjalik enesetutvustus. Kirjuta, näiteks, sellest:

* kes ma olen

* milline pagas mul on (teadmised, oskused, kogemused, hobid, saavutused jms)

 * miks ma tulin just sellesse kooli õppima

 * mida ma loodan oma õppimise teekonnalt

* kuidas ma loodan oma eesmärke saavutada