Harjutus

Kirjuta seletuskiri koolist puudumise kohta. Ära unusta enda kohta vajalikke andmeid lisada.