Harjutus

Koosta 5 lauset, kus üte oleks kas lause alguses, keskel või lõpus.