Küsimused

Vasta kirjalikult järgmistele küsimustele:

1. Mille poolest erineb arvamus faktist?

2. Mis on avalik arvamus?

3. Kas inimestelpeab olema oma arvamus? Miks Põhjenda!