Küsimused

Vasta järgmistele küsimustele:

1.Mida nimetatakse arutlevaks lõiguks?

2.Millistele tingimustele peab arutlev lõik vastama?