Küsimused

Vasta järgmistele küsimustele:

1.Mida nimetatakse diskussiooniks e. mõttevahetuseks?

2.Mida nimetatakse väitluseks?

3.Mis on väitluse eesmärk?