Harjutus

Kirjuta 5 lauset arvsõnadega oma eluloost.