Harjutus 2

Vasta eelmise harjutuse põhjal järgmistele küsimustele:

1.Mitu lavastust sai 2010.aastal kultuuriministeeriumilt tegevustoetust?

2.Kui palju külastati muuseume kokku 2010. aastal?

3.Mitu inimest tegeles 2011. aastal rahvakultuuriga?

4.Mida nimetatakse rahvakultuuriks?