Ballaadi analüüs

  • Loe lugemikust "Eesti kirjandus tekstides" I (lk 359- 362) M. Underi ballaadi "Taevaminek".
  • Millest räägib ballaad?
  • Millisest meeleolust on luuletus kantud?
  • Kuula ballaadi ka näitleja esituses.