Valm ja poeem

Vaata esitlust valmist.

Sõnasta mõiste ja too välja valmi tunnused. Nimeta tähtsamad valmikirjanikud.

Tutvu dokumendiga poeem.

Mis on poeem, nimeta poeemi žanritunnused.