Luuleanalüüs

Loe läbi B. Alveri luuletus "Kaduv käsi".

Leia luuletusest:

  1. epiteedid
  2. metonüümiat
  3. sümbol
  4. kordus

Kus märkasid metonüümia, metafoori ja epiteedi segunemist?

Sõnasta luuletuse peamõte.

Klõpsa ka Postimehe artiklile, loe see läbi ja sõnasta oma seisukoht.