Moliere'i tõlgendamine

  • Tuleta meelde ajaloost, milline oli 17. sajandi Prantsusmaa.
  • Milline oli Päikesekuninga roll kaunite kunstide arendamisel?
  • Tutvu Moliere'i tõlgendustega ja põhjenda, milline meeldis Sulle rohkem? klassikaline kaasaegne
  • Millise lavastuse teeksid Sina Moliere'i "Tartuffe'ist"?