Hamleti monoloog

  • Loe läbi Hamlet monoloog.
  • Kuula ja vaata Hamleti monoloogi erinevates esitustes: (Branagh) , (Sturua)
  • Võrdle nähtud Hamleteid.
  • Kuidas mängis kaasa interjöör?
  • Milline on Sinu nägemus Hamletist?