Eepika

  • Loe läbi õpiku (Poeetika) peatükk "Autor, lugeja ja teos" ja vasta küsimustele 1,2 lk 145 ja küsimusele 2 lk 147.
  • Loe läbi ptk "Lugeja" ja vasta küsimustele 1,4 lk 153.
  • Loe läbi ptk "Proosateose mõju lugejale" ja vasta küsimusele 1 lk 157.