Proosateos

  • Loe läbi õpiku (Poeetika) peatükk "Proosažanrid" lk 183 - 191.
  • Võrdle eepost ja romaani.
  • Nimeta romantilise, realistliku, modernistliku ja postmodernistliku romaani neli olulist tunnust.
  • Loe läbi õpiku lisast E. Õunapuu "Laadalised".
  • Mis tüüpi novelliga on tegemist? Põhjenda oma seisukohta.