Novell

  • Loe läbi Fr. Tuglase novell "Popi ja Huhuu".
  • Millises võtmes on see novell kirjutatud?
  • Mida sümboliseerivad novelli tegelased (ahv, koer, peremees)?
  • Sõnasta novelli põhiidee.
  • Milliste novellide hulka Sa liigitaksid "popi ja Huhuu"? Põhjenda oma vastust.