Miniatuur

  • Loe läbi A. H. Tammsaare miniatuuri "Poiss ja liblik".
  • Sõnasta teose põhiidee.
  • Millised assotsiatsioonid teiste kunstiliikidega tekkisid Sul seda teksti lugedes? Põhjenda oma vastust.