Kirjelda 3-5 taluansambli põhjal eesti talurahva eluis 19. saj II poolel toimunud muutusi

Virtuaalne ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumisse, evm.ee/tuur/est/tuur

1. Tutvu vabaõhumuuseumi ajalooga.

2. Tutvu vabaõhumuuseumi ekspositsiooniga.

3. Tutvu  11 esitatud taluansambli kohta käiva informatsiooniga.

4. Leia 11 taluõue hulgast 3 – 5, milles kõige selgemalt  märkad muutusi eesti talurahva elus, mille 19. saj II poolel tõi kaasa  üleminek raharendile ja pärisperemeheks saamine.