Joonista rahvastikupüramiid Angola

kohta. Otsi internetist andmeid Angola rahvastiku kohta (sündimus, suremus, iive, keskmine oodatav eluiga meestel ja naistel jmt) ning koosta rahvastikupüramiid ja tee joonis püramiiditüübi kohta.
NB! Kui pole võimalik arvutis koostada, paluks käsitsi joonistada (ruudulisele) A4 lehele ja esitada TVTG õpetjate tuppa, Raivo Raami postkasti