Koosta õppematerjal

Teema: KAARTIDE LIIGID

Koosta kaasõpilaste jaoks 1 tunni õppematerjal, kus:

1. Selgitad mõisteid: üldgeograafiline kaart, teemakaart, erikaart

2. Tood eelnevate kohta näiteid:

a) paberversioonis

b) @-keskkonnas (arvutikaart)

3. Otsid välja kõige parema üldgeograafilise kaardi Leedu kohta Google maps-is

4. Võrdled ja analüüsid seda mõne kättesaadava paberkaardiga (näit kooliatlases)

5. Tood välja arvutikaardi eelised ja puudused võrreldes paberkaardiga.