Ülesanne online tekst

Kirjelda ja analüüsi majandussektorite muutusi arenenud riikides Eesti näitel aastatel 1980-2010