Aktiivõppe ülesanne

Nimeta tuumaenergia kasutamisega seotud 3 positiivset ja 3 negatiivset külge.

Nimeta Eestile kõige lähemalasuvad 3 tuumajaama (nimi+riik+piirkond).

Analüüsi, millised tegurid ja kuidas on soodustanud ja takistanud tuumaenergeetika arendamist Eestis ja meie lähiriikides (Venemaa, Soome, Läti, Leedu, Rootsi)