ÜLESANNE 1 (töö õpikuga)

Õpik: „Eesti keele struktuur“

ÕS (link)

Loe õpikust läbi 1. ptk ja vasta küsimustele. Vajadusel kasuta ka ÕSi.

Vastused esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

1. Nimeta keele ülesanded (milleks on keelt vaja?). Too näiteid.

2. Millise keele ülesandega on seotud släng? Mis on släng ja mille poolest erineb släng kõne- ja kirjakeelest?

3. Mis on tabu ja millise keele ülesandega ja kuidas on see seotud? Kuidas on eestlased asendanud sõnu surm, rase, raha?

4. Keel koosneb sümbolitest ehk märkidest, millel on kokkuleppeline tähendus? Missugune keel kasutab sümbolitena sõnade asemel liigutusi ehk žeste? Too näiteks 2-3 üldtuntud žesti koos tähendusega.

5. Milline on keele struktuur? Põhjenda struktuuritasandite järjestust?

6. Mida uurivad / millega tegelevad / millise keele struktuuritasandiga seostuvad järgmised keeleteaduse harud: leksikoloogia, süntaks, sõnamoodustus, morfoloogia, foneetika?