ÜLESANNE 5 (töö õpikuga)

Loe õpikust „Eesti keele struktuur“ läbi 3.-4. ptk ja eesti keele käsiraamatust "Kiri ja tähestik" ning vasta küsimustele. Vajadusel kasuta ÕSi. 

Vastused esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

Eesti keele käsiraamat: ortograafia alt „Kiri ja tähestik“ (link)

ÕS (link)

Häälikusüsteem

1. Mis on vokaalid ja konsonandid, ahtus- ja sulghäälikud, helilised ja helitud häälikud? Mis toimub neid hääldades meie hääleorganites/kõnetraktis? (Tee omale vihikusse häälikusüsteemi skeem – õpik lk 30.)

2. Mis on kõikide keelte häälikusüsteemidel ühine?

3. Mis on palatalisatsioon (vt selgitust ka ÕSist). Missuguste häälikute puhul palatalisatsioon eesti keeles esineb?

4. Loe lauseid häälega ja kirjuta välja sõnad, kus l, n, s, d või t on palataliseeritud.

Vihma kallas nagu oavarrest. Volli ülikond oli rikutud. Sellega tuleb leppida. Lollid kollid jäeti peale tunde pulli tegema. Pille kallas omale sousti pusa peale. Maad kattis valge lumi. Kuldsed lindid lehvisid tuules. Paadid sõitsid lääne poole. Issi paneb plätud jalga ja võtab panni kätte.

Tähestik

5. Kirjuta välja eesti keele tähestik, lisades võõrtähed omasõnatähtede ja võõrsõnatähtede vahele õigesse kohta. Kontrolli tulemust Vikipeediast (märksõna „eesti tähestik“).

6. Mille poolest erinevad võõrtähed võõrsõnatähtedest?

7. Millist tähestikku kasutame oma alustähestikuna?