ÜLESANNE 17 (kuulamine)

Kuula Vikerraadio arhiivist 9. oktoobri 2009 „Keelesõnumit“ ja vasta küsimustele.

Vastused esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

"Keelesõnumi" link: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1219861

 

1. Kes oli saate külaline? Kust ta sulle tuttav on?

2. Mitu keelt oli alguses?

3. Kus keel tekkis? Millal keel tekkis?

4. Mille poolest erineb inimkeel loomade keelest?

5. Kas kiri on sama vana kui keel? Kust pärinevad vanimad kirjalikud allikad?

6. Mis keel(ed) on tänapäeval teistest keeltest üle?