ÜLESANNE 22 (eesti ja soome keele võrdlus)

Võrdle eesti ja soome sõnu (I ja II tulp) ning otsi III tulbast soome sõnadele tähendus. Õige tähenduse leiad, kui otsid I ja III tulbas tähenduste ühisjooni, too need ühisjooned-seosed esile.

Ülesande lahendus esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

Näide: soomekeelne sõna = tähendus (seos eestikeelse sõnaga) / piimä = hapupiim (hapupiim on ka piim)

 

eestikeelsed sõnad

soomekeelsed sõnad

soome sõnade tähendused (läbisegi)

piim

piimä

ehtima

sulane

sulhanen

odav

koristama

koristamaan

rõõm

oja

oja

hapupiim

linn

linna

peigmees

halb

halpa (loe: halba)

abielunaine

ilu

ilo

loss, kindlus, vangla

vaim

vaimo

täpne

tark

tarkka

kraav

 

Allikas: M. Hindi „Eesti keele õpik X klassi humanitaarharule“, lk 30, Koolibri 1995