ÜLESANNE 24 (töö veebiallikaga)

Tutvu Emakeele Seltsi keeletoimkonna leheküljega internetis ja sealsete viidetega ja vasta küsimustele.

Vastused esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehekülg (link)

1. Mis on eesti kirjakeele norm ja kuidas (kelle poolt) see määratakse?

2. Milleks on kirjakeele norme vaja?

3. Kust me leiame kirjakeele normid?