ÜLESANNE 26 (töö tekstiga)

Loe teksti „Parukas tuulest viidud“.

Kirjuta välja viis lauset, milles on kõnekeelseid või slängile omaseid sõnu ning väljendeid, asenda need kirjakeelsetega (lauseehitust võib muuta).

Missugune mulje jääb selle teksti põhjal kirjutajast, tema väärtushinnangutest? Iseloomusta teda. 

Oma töö esita siinsamas, vajutades nupule Lisa esitus.

Tekst "Parukas tuulest viidud"