Rühmatöö

Moodustage 3 - 4-liikmelised rühmad ja väidelge teemal "Tulevikus kaovad paberraamatud, jääb vaid arvuti". Rühmade üks osa on nõus väitega, et ainult arvuti jääb. Teine osapool rühmast on vastupidisel seisukohal - kindlasti jäävad ka paberraamatud.

Antud töö on auditoorne.