Võta sõna foorumis, toetu järgnevatele küsimustele/ülesannetele (kohustuslik üks sõnavõtt). Otsi lisamaterjali internetist, nt Vikipeediast.

1. Võrdle eesti keele häälikusüsteemi mõne võõrkeele (nt vene, inglise, saksa, soome keele ) häälikusüsteemiga. Kumb on keerulisem, miks?

2. Mis vahe on häälikul ja tähel?

3. Milleks on tähestik igapäevaelus vajalik?

4. Võrdle eesti tähestikku teiste tähestikega. Milliseid tähti eesti tähestikust ei kasuta teised ladina tähestikuga keeled? Nimeta keeli, mis ei kasuta alustähestikuna ladina tähestikku.

5. Nimeta keeli, mis ei kasuta häälikkirja.


(Sellel foorumil pole veel aruteluteemasid)